بعضی ها هستند که می گویند رسانه های ایرانی به خاطر حسادت و نداشتن آزادی بیان و چنین حرف هایی، سعی بر این دارند که این بازی ها رو بدجلوه بدهند، به این عزیزان بنده عرض میکنم، آخه رسانه های ایرانی چرا حسود باشند؟ آخه این کجاش آزادی بیانه؟ امروزه این بازی ها به جایی رسیدن که باعث جدایی خانواده ها شدند! این بازی های اعتیاد آور اهدافشون اینه که بنیان خانواده های مارو سست کنند و ارتباطات بینشون کم شه!