این فیلم از سری جدید فیلم های جیمز باند می باشد که در سال 2014 ساخته شده است که بسیار زیبا است.