بچه ها حتما گوشی Galaxy note بخرید . چون ....همچنین می توانید اینستاگرام حسن ریوندی به آدرس زیر را نیز دنبال کنید http://instagram.com/hassan_reyvandi