بازیکنان تیم ملی والیبال ایران از این اقدام بسیار ناراحت شده اند.