خبر تفحص 175 غواص شهید عملیات کربلای 4 که برخی از آن ها با دستان بسته زنده به گور شده اند، بازتاب های فراوانی در رسانه های داخلی و خارجی داشته است؛ این در حالی است که پیش از این مسعود ده نمکی در فیلم «معراجی ها» مظلومیت این عزیزان را به زیبایی به تصویر کشیده است.