به این چیزا گوش ندیدن کلش اف کلنز بهترسن بازی انلاینه ا اما ادم باید مواظب باشه تا معتاد نشه